People&Countries

Болгария

 

форум
объявления
блоги
города
продается авто
страховка для ВНЖ

Португалия

 

форум
новости
статьи
города
эмиграция

компании

Италия

 

форум
новости
объявления
блоги
статьи
фото

Все страны

 

Германия
США
Франция
Чехия
Россия
Украина

Автор: suhov

[Работа] Работа

 
Иван
Сухов
Посты
2284
Откуда
С нами с
4.11.2011
Был(а)
13.12.2012

Старожил форума

 • Поблагодарили 4 раз
 • Поблагодарил 0 раз
 Автор| Опубликовано 24.11.2011 21:01:43 Показать все сообщения
добавил UdachiaBG в 24-11-2011 18:12 , }+ T, l0 J3 }( y9 j) X/ C
Вот поставят заглушки и морзе тогда пригодится...

! e! b! Y9 i( o" Dособенно флажками3 F: m/ K' y; j) k. ~
Посты
3943
Откуда
Казахстан
С нами с
13.10.2011
Был(а)
9.10.2019

Старожил форума

 • Поблагодарили 133 раз
 • Поблагодарил 134 раз
Опубликовано 25.11.2011 06:29:38 Показать все сообщения
Товарищ  suhov. Лучше кушать чёрную икру в Болгарии,чем баклажановую в России.
Иван
Сухов
Посты
2284
Откуда
С нами с
4.11.2011
Был(а)
13.12.2012

Старожил форума

 • Поблагодарили 4 раз
 • Поблагодарил 0 раз
 Автор| Опубликовано 25.11.2011 13:14:31 Показать все сообщения
добавил ingo в 25-11-2011 07:29
5 O2 p, C) O- X# `* I+ G' L9 WТоварищ  suhov. Лучше кушать чёрную икру в Болгарии,чем баклажановую в России.
& i) `5 O3 F: l; R- j" Y
6 E# C  k- T+ {8 ~) r$ p; \( t9 l% b
О черной икре уже все забыли. А вот баклажаны.) K9 U( D: q; @8 [; y/ b0 S: S
В Болгарии делают печеные и добовляют их в салаты. Неплохо получается. Но так как готовила моя мама, больше уже не делают. Она их солила. Варила, отжимала. Внутрь закладывала чеснок, петрушку. И в бочку под гнет. Неимоверно вкусно.
Посты
3943
Откуда
Казахстан
С нами с
13.10.2011
Был(а)
9.10.2019

Старожил форума

 • Поблагодарили 133 раз
 • Поблагодарил 134 раз
Опубликовано 25.11.2011 13:19:32 Показать все сообщения
добавил suhov в 25-11-2011 14:14 * s. Y0 M  }& h! r( j% t, U# ]
О черной икре уже все забыли. А вот баклажаны.& l/ w9 Q4 w" u: U/ `' O! [/ T+ r
В Болгар ...

' [1 x5 X0 U+ v. ]0 kА ну нас на базаре чёрная икра продаётся свободно. Балык копчёной белуги осетра тоже свободно. только стоят чёрная икра 500 долларов за1 кило.
Иван
Сухов
Посты
2284
Откуда
С нами с
4.11.2011
Был(а)
13.12.2012

Старожил форума

 • Поблагодарили 4 раз
 • Поблагодарил 0 раз
 Автор| Опубликовано 25.11.2011 13:20:25 Показать все сообщения
Вот очередная порция объявлений
$ C( r: {2 S, \9 GХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ФИЗИКА В БУРГАС  
2 f# s$ N9 b. Y! ~, k. vОписание и- E2 Y4 x2 l+ n6 }8 b2 V  p
Изисквания: Център Давитоз е образователен център предлагащ високо- качествено обучение по английски, немски, испански, руски, % p# P0 t2 d8 b  C7 Y! Z$ @% t
френски, български език и литература, математика, компютри, биология, химия, физика, история. Център Давитоз в Бургас
' ~- X7 Z& }& t1 S# Mобявява позицията на преподавател по физика на хонорар, за провеждане на индивидуално обучение по физика с един
7 [7 \$ p% C4 }2 Qкурсист. Учебните часове ще са по уговорка с курсиста в рамките на 12 занятия, всяко занятие по два астрономически
6 m6 K  k* t. n+ m% G; \часа. Подготовката е за изпита по физика в Софийския Университет Св. Климент Охридски.
2 L, M9 z$ o+ k7 b# d, j  s, H% s
3 ]! ]8 o; F* x6 H& ?& \: d# ?Изисквания:, `* e, ?, L  T1 o! ~
- завършено висше образование
" Y) L8 Z  u% ?) ^# T4 _- опит в преподаването
7 x: P" i/ _( D, Z0 }( P8 @+ |
# g. ^, ^" Z$ \/ v- fЗаплащане: 120 лв. за курс от 12 посещение по 2 астрономически часа8 k0 M, j# ~# a' j& w

5 j2 E/ j$ F/ v. X- B6 N+ o, _, oКандидатстване:. |4 E, k8 U& {# c( G7 P
- изпращане на автобиография с актуална снимка на Е-мейл: email или на адрес Александър
3 `$ u8 b& T2 n7 W9 t' yВелики 37 А за Център ДАВИТОЗ.- i% J' _7 m8 x. T7 B+ Q3 |
- на интервю ще бъдат поканени само кандидатите отговарящи на изискванията  
) D6 d9 G/ x# z5 Z9 yНаселено Място: Бургас / България
+ l8 F$ v& A; ]% mИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДСИСТЕМИ $ B, P4 |6 i. r) X) J" q6 n
Ref.No: 300
0 b* i, g3 J" U% w+ b% ~Описание и7 I7 R/ ^3 M& T' N' D2 }9 H" B
Изисквания: “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас обявява прием на документи за: ( u- u6 ~$ ]' I0 L
ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДСИСТЕМИ2 }- \) O# j' @+ o5 J0 Z

, h# T' S9 _+ r) aВие ще имате възможност да:' h; \( X* z0 `( ~" ?& o; ^8 g
+ t: q2 v! x( e) d. e. k
* Осъществявате превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса от съоръжения включващи: # M6 [  m4 L; q/ s
- регулатори за яркост, кабелни трасета, трансформатори и осветителни тела, {' R- j9 F$ s" F
- система за дистанционно управление и контрол на светотехническите средства ! n* G" v  N% ]- ]$ h, r9 N
- трафопостове 20 Kv и резервни дизелгенератори за светотехнически средства7 d' v7 u: X+ r% o3 a, ]% U- q2 _
* Участвате в анализа на причините за възникналите аварии и откази на системи в сектора' y1 s0 d) b+ h4 k% D% g' ~
* Извършвате периодични профилактични прегледи и други превантивни дейности на съоръженията в сектора8 ^8 g/ ?4 P: x3 s" h
* Извършвате оперативната поддръжка на съоръженията и въвеждате параметрите им в изискваните толеранси при отстраняване на откази, с цел осигуряване непрекъснатост на работата на апаратурата6 G5 x* A; V& l& j( U
* Участвате при оценката на работата на системите и съоръженията от сектора, участвате във вземането на решение за адаптиране на конфигурацията им в зависимост от потребностите и възможностите
: F, ^- D% U; |$ C
3 S& q# y6 c# n' n% w( s
& R2 T, R5 t: G5 x' S0 BВие имате:0 {& y" c1 Y& n) S( z

- U/ ]* p7 t/ o# q' W* Висше техническо образование с професионална квалификация „Електроинженер”& P% ^; U, U1 d! i, k8 t& s. Z; K
* Квалификационна група по безопасност на електросъоръжения- минимум IV-та група
8 _3 J3 q0 o+ R+ C" e* Опит в поддръжката на електросъоръжения – 3 години' z/ P, y7 S' S( h- s% C! w2 O3 Z
* Компютърна грамотност
: h5 l# m" h5 @+ u' C2 a. R* Познания по английски език5 A6 N0 w; q) W# m9 a
  x* \- m  Y2 K, p2 C
Ако желаете да бъдете част от нашия екип, можете да подадете Вашето CV не по-късно от 02.12.2011г. на e-mail: email
0 V. H$ m& N+ ]2 X+ C# |7 p6 Q9 d5 VЗа контакти Галина Стоилова тел: 052/ 573 272
+ H& k" ]: a, M7 l# M+ @/ L/ L ' @9 [3 v2 ^+ s
Населено Място: Бургас / България # ^. d/ q, c/ i1 F" Q/ g
" [7 V& j+ U% ]8 R  S3 P
English Teacher, Bourgas ) {0 R7 t3 B7 O" D2 `: X
Ref.No: BRB 2 s1 u7 q! Z; h& ^7 k4 ?8 |$ E
Описание и
( j1 x6 R, N; MИзисквания: BRITANICA educational centre is recruiting TEACHERS in English for its branch in Bourgas.2 `$ t+ @* F" K; ~4 i4 A  B
4 i8 @. B- C. f5 C* [6 U' |
Candidate profile:
5 P' }, @) q8 Z- suitable educational background;
" j5 B* _$ q6 q/ G- willingness to be trained as a modern and successful EFL Teacher;
* E" B% |/ S6 p/ r- readiness to meet the standards of a highly competitive team.# S0 h+ C; O. L$ L; A

4 J' y( z! B' L( V" {Please send your CV with a recent photo and a motivation letter to the following email:
3 V- z4 g$ e/ K5 ^$ Femail
, U  ^, t: ]9 m8 H! t
1 Z% F. U2 T. U1 m  t8 ^
5 D# k; j# f$ y+ R( @9 p, dTelephone for contact: + 359 56 84 09 95
$ w4 e/ ?3 I, c* O* ?- r
/ r/ w$ W6 P: l) O# X% b$ \+ }; \5 C/ r# n
Deadline for submitting applications: 1.12.2011  1 D4 ?3 X* l8 r; {- M7 b
Населено Място: Бургас / България - Y% J" I, q3 \& J" L2 ^
Посты
3943
Откуда
Казахстан
С нами с
13.10.2011
Был(а)
9.10.2019

Старожил форума

 • Поблагодарили 133 раз
 • Поблагодарил 134 раз
Опубликовано 26.11.2011 09:19:00 Показать все сообщения
Товарищь svhov.Платят ли безработным (и какую сумму)в Болгарии пособие по безработице? Ни-кто не дал вразумительного ответа.
Посты
3943
Откуда
Казахстан
С нами с
13.10.2011
Был(а)
9.10.2019

Старожил форума

 • Поблагодарили 133 раз
 • Поблагодарил 134 раз
Опубликовано 26.11.2011 09:21:20 Показать все сообщения
добавил suhov в 25-11-2011 14:20 9 ]0 G- I% a/ t8 a' r0 }) q
Вот очередная порция объявлений: U3 X5 S: |3 ?( k  q  {
ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТ ...
$ o! T* M' m  g8 G0 D; z
Без знания Болгарского языка,и читать не стоит...
Иван
Сухов
Посты
2284
Откуда
С нами с
4.11.2011
Был(а)
13.12.2012

Старожил форума

 • Поблагодарили 4 раз
 • Поблагодарил 0 раз
 Автор| Опубликовано 26.11.2011 09:23:59 Показать все сообщения
добавил ingo в 26-11-2011 10:21
) f! }# Z  M% o/ }+ kБез знания Болгарского языка,и читать не стоит...

; v+ H0 Z# s9 j' o# CЗакладываешь в Гугл переводчик оп и все готово.
; @. w, @+ }# Y+ F& S, v, I( t. t
2 i7 u2 j" m% ]- b  S/ NПреподаватель физики в Бургасе
: u2 c" p5 s6 `  g, eОписание и/ f' ]) ~6 F; P9 K2 o$ T
Требования: Davitoz центр учебный центр предлагает качественное образование на английском, немецком, испанском, русском,
9 N4 W+ H; t9 L- J5 jфранцузский, болгарский язык и литература, математика, компьютеры, биология, химия, физика, история. Davitoz центр в Бургасе
5 k+ i* v% R' r) B2 k& rобъявить место профессора физики плату за проведение индивидуальной подготовки по физике с
; R. L7 K$ q8 X- p6 z+ v8 X& I( y, aстудента. Занятия будут в согласии со студентом в течение 12 сеансов, каждый сеанс два астрономических) r$ B7 e2 y6 i. U5 k0 P, E
часов. Подготовка к экзамену по физике в Софийском университете Св. Климента Охридского.6 [' @9 D+ `/ ^8 L1 U7 X5 r& t
% Z6 K" h% P9 m6 b2 R7 u  U
Требования:; g8 M7 V1 F* }& [9 ^, k8 n
- Высшее образование. V/ \8 s( U9 s# y2 J6 F+ b: S
- Опыт в обучении
Иван
Сухов
Посты
2284
Откуда
С нами с
4.11.2011
Был(а)
13.12.2012

Старожил форума

 • Поблагодарили 4 раз
 • Поблагодарил 0 раз
 Автор| Опубликовано 26.11.2011 09:31:10 Показать все сообщения
добавил ingo в 26-11-2011 10:19
- N. n1 p4 d' rТоварищь svhov.Платят ли безработным (и какую сумму)в Бол ...

0 D- U1 ~) q" ^/ K0 N" TСамое маленькое пособие по безработице  70 лв, а максимальное 140 лв, женшины после родов, воспитывающие детей до 2 лет ("майчинство") получают по 110 лв в месяц.
Посты
3943
Откуда
Казахстан
С нами с
13.10.2011
Был(а)
9.10.2019

Старожил форума

 • Поблагодарили 133 раз
 • Поблагодарил 134 раз
Опубликовано 26.11.2011 09:32:58 Показать все сообщения
Я это давно уже сделал и прочёл через переводчик Google. Не буду же я с этим переводчикам ходить везде и всюду.............Значит надо сначало выучить Болгарский язык, а потом искать остальное....
GMT+3, 18.10.2019 00:01 , Processed in 0.505769 second(s), 98 queries , Gzip On.

Вернуться к началу